Zaštita i unapređenje ljudskih prava RE populacije

 

19.12.2018. održan je treći panel – trening u okviru projekta  koji zajednički sporovode Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Savjet za implementaciju omladinske politike i đački parlament Srednje ekonomske škole Bar  ,,Škola demokratske pismenosti ” pod nazivom ,, Zaštita i unapređenje ljudskih prava RE populacije”.Polaznici Škole demokratske pismenosti su imali priliku da se upoznaju sa problemima, tipovima i obimu diskriminacije prema osobama RE populacije.Poseban fokus je stavljen na prevenciju diskriminacije RE populacije u obrazovnom sistemu i vršnjačkom nasilju prema RE populaciji.Održane su i dvije vježbe iz zvaničnog udžbenika Savjeta Evrope za ljudska prava – KOMPAS.

Predavači su bili Mitar Radonjić i Milica Đukanović.