Zaštita i unapređenje ljudskih prava osoba sa invaliditetom

 

18.12.2018. održan je drugi panel – trening u okviru projekta  koji zajednički sporovode Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Savjet za implementaciju omladinske politike i đački parlament Srednje ekonomske škole Bar  ,,Škola demokratske pismenosti” pod nazivom ,,Zaštita i unapređenje ljudskih prava osoba sa invaliditetom”. Polaznici Škole demokratske pismenosti su imali priliku da se upoznaju sa problemima, tipovima i obimu diskriminacije prema osobama sa invaliditetom i vrstama invaliditeta. Poseban fokus je stavljen na napredak koje je crnogorsko društvo u posljednje dvije godine ostvarilo u oblasti ljudskih prava osoba sa invaliditetom i naporima koje javne institucije čine kako bi osigurale aktivnu i ravnopravnu participaciju u društvu osobama sa invaliditetom. Održane su i dvije vježbe iz zvaničnog udžbenika Savjeta Evrope za ljudska prava – KOMPAS.

Predavači su bili Mitar Radonjić i Milica Đukanović.