Seksualne slobode modernog društva-opasnost od polno prenosivih bolesti

 

15.10.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje  pod nazivom ,, Seksualne slobode modernog društva-opasnost od polno prenosivih bolesti‘’u saradnji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjeta za implementaciju omladinske politike Danilovgrad. Predavanju je prisustvovalo 27 mladih.

Predavači su bili izvršni direktor Instituta Mitar Radonjić i izvršna direktorica Savjeta Milica Đukanović.