Rezolucije 1325,1820,1888 i 1889

 

Dana 22.08.2018. održano je predavanje „Rezolucije 1325,1820,1888 i 1889“ u organizaciji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjeta za implementaciju omladinske politike. Predavanju je prisustvovalo 22 mladih. Predavači su bili izvršni direktor ISOP – a Mitar Radonjić I izvršna direktorica SIOP – a Milica Đukanović.