Prevencija HIV/AIDS-a kod LGBTIQ zajednice sa fokusom na MSM-muškarce koji imaju seks sa muškarcima

 

20.09.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje  pod nazivom ,, Prevencija HIV/AIDS-a kod LGBTIQ zajednice sa fokusom na MSM-muškarce koji imaju seks sa muškarcima’’u saradnji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjeta za implementaciju omladinske politike Danilovgrad. Predavanju je prisustvovalo 25 mladih. Nakon predavanja je svim učesnicima podijeljeno 25  osnovnih paket intervencija za prevenciju HIV-a I PPI.

Predavači su bili izvršni direktor Instituta Mitar Radonjić I izvršna direktorica Savjeta Milica Đukanović.