Stepen tolerantnosti prema RE populaciji

 

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjet za implementaciju omladinske politike sproveli su anketno istraživanje o Stepenu tolerantnosti prema RE populaciji.

Struktura ispitanika :

Anketno istraživanje odrađeno je na uzorku od 288 ispitanika - srednjoškolaca, od toga 50% muškaraci i 50% žene.

Ovo su neki od podataka do kojih smo došli:

  • 59,0% muškaraca i 66,0% žena poznaje/ima u društvu osobe RE populacije.
  • Istraživanje je pokazalo da je kod svega četvrtine žena i manje od petine muškaraca osoba RE populacije nekada dolazila kući, a najčešći razlog tome je zabrana roditelja.
  • Svega petina ukupnog broja ispitanika nekada je posjetila osobu RE populacije kući, a najčešći razlog tome je kod muškaraca strah od odlaska u romsko naselje, a kod žena zabrana roditelja.
  • Oko dvije trećine ispitanika i više od polovine žena nikada nije izašlo u grad sa osobom RE populacije, a razlog tome su najčešće osjećaj neprijatnosti i negativni komentari okoline.