Stepen informisanosti RE populacije o polno prenosivim bolestima

 

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjet za implementaciju omladinske politike sproveli su anketno istraživanje o Stepenu informisanosti RE populacije o polno prenosivim bolestima.

Struktura ispitanika :

Anketno istraživanje sprovelo se u 4 grada: Nikšić, Danilovgrad, Ulcinj i Bar, na uzorku od ukupno 70 ispitanika. U Nikšiću je bilo 10 ispitanika, od toga 2 žene i 8 muškaraca. U Danilovgradu je bilo 9 ispitanika; 6 muškaraca i 3 žene. U Ulcinju 25 ispitanika, 15 muškaraca i 10 žena, a u Baru njih 26 ; 17 muškaraca i 9 žena.

Ovo su neki od podataka do kojih smo došli:

  • Najveći dio ispitanika/ispitanica stupili/stupile su u odnose prije navršene 18-e godine, što je posebno zabrinjavajuć podatak.
  • Takođe je zabrinjavajuća činjenica da je skoro trećina muškaraca i oko jedne petine žena bilo u stanju smanjene uračunljivosti tokom prvog seksualnog odnosa.
  • Svega 6,5% muškaraca i 16,7% žena koristilo je zaštitu tokom prvog seksualnog odnosa.
  • Istraživanje je pokazalo da je među RE populacijom nizak stepen informisanosti o kontraceptivnim sredstvima, što pokazuje činjenica da je netačne odgovore na ovo pitanje dalo 86,9% muškaraca i 83,3% žena.
  • Takođe, veoma je nizak stepen informisanosti o polno prenosivim bolestima – svega 4,2% žena i 8,7% muškaraca nabrojalo je tri ili više od tri polno prenosive bolesti.

U fajlovima „Stepen informisanosti RE populacije o polno prenosivim bolestima - Žene“ i „Stepen informisanosti RE populacije o polno prenosivim bolestima – Muškarci“ možete pogledati kompletno istraživanje.