Inicijalni sastanak projektnog tima ,,MI i LGBTI''

 

Projektni tim Savjeta za implementaciju omladinske politike i Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku danas je održao inicijalni sastanak i time započeo 11-mjesečni projekat ,,MI i LGBTI'' koji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava podržalo sa 16.000,00 eura dok je učešće naše dvije organizacije 3.850,00 eura što u konačnom čini vrijednost ovog projekta od 19.850,00 eura. Ono što karakteriše  ciljne grupe projekta je podjednaka polna zastupljenost u svim grupma, kao i da se potrebe ciljnih grupa ogledaju u povećanju znanja o relevantnim informacijama o pravima i slobodama LGBTI osoba, potreba za povećanjem, senzibilnosti, tolerantnosti, objektivnom i etičkom sagledavanju i rješavanju problematike LGBTI osoba. Ciljne grupe su:

  1. 45 učenika završnih srednjih razreda, predstavnika medija i NVO iz tri regije (južna,srednja i sjeverna) od 17 do 35 god.(tri dvodnevna seminarima);
  2. 5000 građana/ki iz cijele Crne Gore (8-mjesečna terenska i online kampanja).

 Ono što je karakteriše ostale ciljne grupe projekta je potreba za dodatnom edukacijom iz oblasti primjene zakonodavnog okvira  u dijelu sankcionisanja zločina iz mržnje i govora mržnje  usmjerenog ka LGBTI osobama, kao i potreba u u iskazivanju rezultata rada u protekloj 2019/2020. god. u oblasti zaštite prava  LGBTI osoba, a to su:

  1. 10 predstavnika Uprave policije, tužilaštva i sudstva ( jednodnevni seminar);
  2. 6 predstavnika relevantnih organa državne uprave, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Ministarstvo zdravlja, Institucija zaštitinika ljudskih prava (nacionalna konferencija).

REZULTATI KOJI SE OČEKUJU PO ZAVRŠETKU PROJEKTNIH AKTIVNOSTI:

  1. Održani su seminari na kojima su pomenute ciljne grupe usvojile 70% znanja;
  2. Sprovedena je kampanja o pravima i slobodama LGBT osoba tokom koje je podijeljeno 5000 informativnih flajera, i u cilju senzibilizacije šire javnosti prema LGBT populaciji objavljeno 20 objava;
  3. Održana je nacinalna konferencija na kojoj je prisustvovalo 50 osoba. Na konferenciji je predstavljena analiza normativnog i zakonskog okvira u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBT osoba u periodu od 2018. do 2020. god.

Projektni tim čine: Mitar Radonjić – koordinator projekta, Milica Đukanović – asistentkinja koordinatora projekta, Bojana Jokić – predavač na seminarima i Jelena Rabren – moderatorka.