April 15, 2019

Tradicija Vs. Žena preduzetnica

Tradicija Vs. Žena preduzetnica   22.08.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje  pod nazivom ,,Tradicija VS Žena preduzetnica” u  saradnji Instituta […]
April 15, 2019

Žene preduzetnice

Žene preduzetnice   05.11.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje  pod nazivom ,,Žene preduzetnice” u  saradnji Instituta za socijalnu i obrazovnu […]
April 15, 2019

Nasilju nad ženama u Crnoj Gori nema mjesta

Nasilju nad ženama u Crnoj Gori nema mjesta   Dana 16.10.2018. u prostorijama Omladinskog centra u Podgorici, u organizaciji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i […]
April 15, 2019

Aktivna participacija žena na tržištu rada

Aktivna participacija žena na tržištu rada   Dana 17.09.2018. održano je predavanje „Aktivna participacija žena na tržištu rada“ u organizaciji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku […]