August 7, 2020

Inicijalni sastanak projektnog tima ,,MI i LGBTI”

March 27, 2020

Istraživanje – Stepen tolerantnosti srednjoškolaca prema LGBT populaciji

April 15, 2019

Najčešće zablude u vezi sa HIV/AIDS-om

Najčešće zablude u vezi sa HIV/AIDS-om   21.09.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku – ISOP održano je predavanje  pod nazivom ,,Najčešće zablude u […]
April 15, 2019

Prevencija HIV/AIDS-a kod LGBTIQ zajednice sa fokusom na MSM-muškarce koji imaju seks sa muškarcima

Prevencija HIV/AIDS-a kod LGBTIQ zajednice sa fokusom na MSM-muškarce koji imaju seks sa muškarcima   20.09.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je […]