April 15, 2019

Kultura srpskog nacionalnog identiteta i njena važnost za multikulturalnost/interkulturalnost Crne Gore

Kultura srpskog nacionalnog identiteta i njena važnost za multikulturalnost/interkulturalnost Crne Gore   Dana 02.11.2018. održano je predavanje ,,Kultura srpskoh nacionalnog identiteta i njena važnost za multikulturalnost/interkulturalnost […]
April 15, 2019

Kultura bošnjačkog nacionalnog identiteta i njena važnost za multikulturalnost/interkulturalnost Crne Gore

Kultura bošnjačkog nacionalnog identiteta i njena važnost za multikulturalnost/interkulturalnost Crne Gore   Dana 26.10.2018. održano je predavanje ,,Kultura bošnjačkog nacionalnog identiteta i njena važnost za multikulturalnost/interkulturalnost […]
April 15, 2019

Kultura hrvatskog nacionalnog identiteta i njena važnost za multikulturalnost/interkulturalnost Crne Gore

Kultura hrvatskog nacionalnog identiteta i njena važnost za multikulturalnost/interkulturalnost Crne Gore   Dana 21.10.2018. održano je predavanje ,,Kultura hrvatskog nacionalnog identiteta i njena važnost za multikulturalnost/interkulturalnost […]
April 15, 2019

Multikulturalnost i interkulturalnost Crne Gore kroz istoriju

Multikulturalnost i interkulturalnost Crne Gore kroz istoriju   Dana 11.10.2018. održano je predavanje ,,Multikulturalnost i interkulturalnost Crne Gore kroz istoriju” u okviru projekta ,,Kulturološka multikulturalnost i […]