March 27, 2020

Istraživanje – Stepen informisanosti RE populacije o polno prenosivim bolestima

March 27, 2020

Istraživanje – Stepen tolerantnosti prema RE populaciji

March 27, 2020

Istraživanje – Upotreba psihoaktivnih supstanci i alkohola među RE populacijom

April 15, 2019

Zaštita i unapređenje ljudskih prava RE populacije

Zaštita i unapređenje ljudskih prava RE populacije   19.12.2018. održan je treći panel – trening u okviru projekta  koji zajednički sporovode Institut za socijalnu i obrazovnu […]