April 15, 2019

Seksualne slobode modernog društva-opasnost od polno prenosivih bolesti

Seksualne slobode modernog društva-opasnost od polno prenosivih bolesti   15.10.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje  pod nazivom ,, Seksualne slobode […]
April 15, 2019

Najčešće zablude u vezi sa HIV/AIDS-om

Najčešće zablude u vezi sa HIV/AIDS-om   21.09.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku – ISOP održano je predavanje  pod nazivom ,,Najčešće zablude u […]
April 15, 2019

Zaštita i unapređenje ljudskih prava osoba sa invaliditetom

Zaštita i unapređenje ljudskih prava osoba sa invaliditetom   18.12.2018. održan je drugi panel – trening u okviru projekta  koji zajednički sporovode Institut za socijalnu i […]
April 15, 2019

Prevencija HIV/AIDS-a kod LGBTIQ zajednice sa fokusom na MSM-muškarce koji imaju seks sa muškarcima

Prevencija HIV/AIDS-a kod LGBTIQ zajednice sa fokusom na MSM-muškarce koji imaju seks sa muškarcima   20.09.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je […]