April 15, 2019

Seksualne slobode modernog društva-opasnost od polno prenosivih bolesti

Seksualne slobode modernog društva-opasnost od polno prenosivih bolesti   15.10.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje  pod nazivom ,, Seksualne slobode […]
April 15, 2019

Najčešće zablude u vezi sa HIV/AIDS-om

Najčešće zablude u vezi sa HIV/AIDS-om   21.09.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku – ISOP održano je predavanje  pod nazivom ,,Najčešće zablude u […]
April 15, 2019

Prevencija HIV/AIDS-a kod LGBTIQ zajednice sa fokusom na MSM-muškarce koji imaju seks sa muškarcima

Prevencija HIV/AIDS-a kod LGBTIQ zajednice sa fokusom na MSM-muškarce koji imaju seks sa muškarcima   20.09.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je […]
April 15, 2019

Važnost psiho-socijalne podrške osobama koje žive sa HIV/AIDS-om

Važnost psiho-socijalne podrške osobama koje žive sa HIV/AIDS-om   Dana 17.10.2018. održano je predavanje „Važnost psiho-socijalne podrške osobama koje žive sa HIV/AIDS-om“ u organizaciji Instituta za […]