Aktivna participacija žena na tržištu rada

 

Dana 17.09.2018. održano je predavanje „Aktivna participacija žena na tržištu rada“ u organizaciji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjeta za implementaciju omladinske politike. Predavanju je prisustvovalo 19 mladih. Predavači su bili izvršni direktor ISOP – a Mitar Radonjić I izvršna direktorica SIOP – a Milica Đukanović.